МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дорноговь аймгийн Музей, сургалт судалгааны төвийн албан хаагчдыг хамруулан сургалт зохион байгууллаа.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/02 дугаартай тушаалаар 2019 оны дотоод сургалт болон

Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлал Зүүнбаян багт ажиллалаа

Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн хэргийн анхан шатны шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлагч Б.Баттуяа, эвлэрүүлэн зуучлалын туслах ажилтан

"English time" сургалт зохион байгууллаа.

"ENGLISH TIME" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.  

Дорноговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Нийтлэг үйлчилгээний газарт мэдээлэл хийлээ.

Дорноговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Нийтлэг үйлчилгээний газарт мэдээлэл хийлээ.

Дорноговь аймгийн Статистикийн хэлтэст мэдээлэл хийлээ.

Дорноговь аймгийн Статистикийн хэлтэст "Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа", "Шүүхэд нэхэмжлэл хэрхэн гаргах, түүний бүрдүүлбэр" зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл

Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Даваадорж дотоод сургалт зохион байгууллаа.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/02 дугаартай тушаалаар 2019 оны дотоод сургалтын

Эвлэрүүлэн зуучлах алба Сайншанд сумын Зүүнбаян багт ажиллаж байна.

Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч Б.Баттуяа, эвлэрүүлэн зуучлалын туслах ажилтан О.Батбямба,

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ, ТОЙМ

Огноо Нэр
. .

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

ХАНДАЛТ

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?