ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН НЬ ОНОГДУУЛСАН ШИЙТГЭЛИЙГ АЛБАДАН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛЭЭ НОТЛОХ ҮҮРЭГТЭЙ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 115/ШШ2020/0027 Тоймын огноо, дугаар: 2023.06.23-ны №41 Тоймын төрөл: шүүхийн процессын тойм […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

Цагдаагийн алба хаагч нь тэтгэвэр, тэтгэмжтэй холбоотой аймгийн Цагдаагийн газрын шийдвэрийн талаар харьяалах дээд шатны байгууллагад гомдол гаргах боломжтой

Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 115/ШЗ2024/0005 Тоймын огноо, дугаар: 01 Тоймын төрөл: шүүхийн процессын тойм […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ШААРДЛАГА БОЛОН ҮНДЭСЛЭЛ ТОДОРХОЙГҮЙ БОЛ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН БҮРДҮҮЛБЭР ХАНГАХ ХУГАЦАА ТОГТООХ ЗАМААР ТОДРУУЛНА

Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 115/ШЗ2023/0018 Тоймын огноо, дугаар: 2023.04.20-ны Дугаар 32 Тоймын төрөл: шүүхийн […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

СУРГУУЛИЙН БАГШИЙГ АЖЛААС ХАЛСАН ШИЙДВЭРИЙГ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХЯНАХГҮЙ

Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2022 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 115/ШЗ2022/0027 Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 04 дүгээр сарын 05, […]

Дэлгэрэнгүй үзэх