ХУУЛИЙН ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛСОН ШИЙДВЭРИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ НӨХЦӨЛИЙГ ШИНЭЭР ИЛЭРСЭН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ГЭЖ ҮЗНЭ.

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2024-01-08-ны өдрийн магадлал №2024/ДШМ/01 Шүүхийн шийдвэрийн тойм №  09, 2024.01.08 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй. Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ БОДИСЫГ ХУДАЛДААЛАХ ЗОРИЛГОГҮЙГЭЭР ХАДГАЛСАН, БУСДАД ӨГСӨН, ОЛЖ АВСАН ГЭМ БУРУУТАЙ ЭТГЭЭДҮҮДЭД ОНОГДУУЛСАН ХОРИХ ЯЛЫГ ХЭВЭЭР ҮЛДЭЭВ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2024.03.12-ны өдрийн магадлал №2024/ДШМ/15 Шүүхийн шийдвэрийн тойм № 8, 2024.03.12 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон,болоогүй Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ӨМЧЛӨГЧ, ЭЗЭМШИГЧИЙН ГЭМ ХОРЫГ ХАРИУЦАН АРИЛГАХ ҮҮРЭГ НЬ БУСДЫН АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭД ХӨРӨНГӨД УЧИРСАН ХОХИРОЛД ХАМААРАЛТАЙ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.03.13-ны өдрийн магадлал №2023/ДШМ/09 Шүүхийн шийдвэрийн тойм №36 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛИЙН БҮРЭН БҮТЭН БАЙДЛЫГ БАРЬЦААЛАГЧ ХАНГАХ ҮҮРЭГТЭЙ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.07.18-ны өдрийн магадлал №202/МА2023/00027 Шүүхийн шийдвэрийн тойм № 45, 2023.10.16 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭЭС ОНОГДУУЛСАН ХОРИХ ЯЛЫГ ХЭВЭЭР ҮЛДЭЭВ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022.07.03-ны өдрийн магадлал №2023/ДШМ/19 Шүүхийн шийдвэрийн тойм №46, 2023.10.16 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 6.7 ДУГААР ЗҮЙЛД ЗААСАН ГЭМ БУРУУГАА ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН ХҮНД ХҮЛЭЭЛГЭХ ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГЫГ ХӨНГӨРҮҮЛЭХ, ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРМЫГ ШҮҮХ ЗАЙЛШГҮЙ ЗААВАЛ ХЭРЭГЛЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТ БИШ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.07.18-ны өдрийн магадлал №2023/ДШМ/20 Шүүхийн шийдвэрийн тойм №46, 2023.10.20 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

ГАР УТАСНЫ ИНТЕРНЭТ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР БУСДЫГ ЗАЛИЛЖЭЭ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.09.06-ны өдрийн магадлал №2023/ДШМ/21 Шүүхийн шийдвэрийн тойм №47, 2023.10.20 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

0.020 ММ ЗУЗААНТАЙ ЦЭНХЭР ӨНГИЙН НИЙЛЭГ ХАЛЬСАН УУТ НЬ МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ХОРИГЛОСОН БАРАА

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.09.20-ны өдрийн магадлал №2023/ДШМ/25 Шүүхийн шийдвэрийн тойм №48, 2023.10.20 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

ГЭРЭЭНЭЭС ТАТГАЛЗСАНТАЙ ХОЛБООТОЙ УЧИРСАН ХОХИРОЛД ГАРСАН ЗАРДАЛ, ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛДАГДАЛ БУЮУ ГЭМТЭЛ, ЗАЙЛШГҮЙ ОРОХ БАЙСАН ОРЛОГО ЗЭРГИЙГ ТООЦНО

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.09.06-ны өдрийн магадлал №202/МА2023/00028 Шүүхийн шийдвэрийн тойм № 2023.12.20 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй […]

Дэлгэрэнгүй үзэх