Газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах шийдвэр гаргахдаа давхцал бий эсэхийг хуульд заасны дагуу заавал судлах ёстой

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 115/ШШ2023/0013 Тоймын огноо, дугаар: 01 Тоймын төрөл: шүүхийн шийдвэрийн тойм Шийдвэрийн […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

Газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах шийдвэр гаргахдаа давхцал бий эсэхийг хуульд заасны дагуу заавал судлах ёстой

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 115/ШШ2023/0013Тоймын огноо, дугаар: 01 Тоймын төрөл: шүүхийн шийдвэрийн тойм Шийдвэрийн төлөв: […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

ЗӨРЧИЛ ҮЙЛДСЭН ГЭДГИЙГ НОТЛОХ БАРИМТААР БҮРЭН ТОГТООХ ЁСТОЙ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 115/ШШ2023/0006 Тоймын огноо, дугаар: №40 Тоймын төрөл: шүүхийн шийдвэрийн тойм Шийдвэрийн […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ГАРГАХ ШИЙДВЭРИЙГ ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА ШИЙДВЭРЛЭЖ, ХАРИУ ӨГӨХГҮЙ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн 115/ШШ2021/0007 Тоймын огноо, дугаар: 2023.04.13-ны дугаар 29 Тоймын төрөл: шүүхийн шийдвэрийн […]

Дэлгэрэнгүй үзэх