МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газар Хөвсгөл суманд ажиллалаа.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу дотоод болон гадагш чиглэсэн сургалтыг зохион байгуулах

“Чандмань Илч” ОНӨ ХХК-ийн удирдлагууд болон албан хаагчдыг хамруулан сургалт зохион байгууллаа.

“Чандмань Илч” ОНӨ ХХК-аас албан хаагчиддаа зориулан сургалт авах хүсэлт гаргасны дагуу 2018 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр Дорноговь аймаг дахь сум

2018 оны 10 дугаар сарын 08-12-ны өдрүүд

2018 оны 10 дугаар сарын 08-12-ны өдрүүд

Сайншанд сумын Хүүхдийн 12 дугаар цэцэрлэгт сургалт зохион байгууллаа.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/02 дугаартай тушаалаар баталсан дотоод болон гадагш

“Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн журамласан толь”-ийг үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөн ажиллаж байна.

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар шүүгч, шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарын албан хэрэгцээнд зориулж Монгол Улсын

“Дохионы хэлний анхан шатны сургалт”-нд шүүхийн захиргааны ажилтнууд хамрагдлаа

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газар аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран 2018 оны 10 дугаар сарын 02-04-ны өдрүүдэд

“Дорноговь аймагт согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчил, түүний шалтгаан нөхцөл” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, Дорноговь аймаг дахь

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ, ТОЙМ

Огноо Нэр
. .

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

ХАНДАЛТ

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?