: 70522144 : dornogovi_tg@shuukh.mn
1 / 3
МОНГОЛ УЛСАД ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙГ ГАГЦХҮҮ ШҮҮХ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.
2 / 3
МОНГОЛ УЛСАД ХУУЛЬ ЁСООР ОРШИН СУУГАА ХҮН БҮР ХУУЛЬ, ШҮҮХИЙН ӨМНӨ ЭРХ ТЭГШ БАЙНА.
3 / 3
БҮХ ШАТНЫ ШҮҮХ ХЭРЭГ, МАРГААНЫГ ХАМТЫН ЗАРЧМААР ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭНЭ.

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН БОЛОН ПРОЦЕССЫН ТОЙМ

ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ:

Дэлгэрэнгүй үзэх

ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ПРОЦЕССЫН ТОЙМ:

Дэлгэрэнгүй үзэх

ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ:

Дэлгэрэнгүй үзэх

ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ПРОЦЕССЫН ТОЙМ:

Дэлгэрэнгүй үзэх

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ:

Дэлгэрэнгүй үзэх

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ПРОЦЕССЫН ТОЙМ:

Дэлгэрэнгүй үзэх

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ:

Дэлгэрэнгүй үзэх

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ПРОЦЕССЫН ТОЙМ:

Дэлгэрэнгүй үзэх

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ХОРИХ ЯЛ ОНОГДУУЛАХГҮЙГЭЭР ТЭНССЭН ХУГАЦААНД ДАХИН САНААТАЙ ГЭМТ ХЭРЭГ ҮЙЛДСЭН ЭТГЭЭДИЙН ТЭНССЭН ШИЙДВЭРИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЖ ЯЛ ОНОГДУУЛАВ

  Дорноговь аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 240 дугаартай шийдвэрШүүхийн шийдвэрийн тойм

ЦАХИМ СҮЛЖЭЭГЭЭР БУСДЫН НЭР ТӨРД ХАЛДСАН ЭТГЭЭДЭД ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭВ.

  Дорноговь аймаг дахь Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022.12.06-ны өдрийн 217 дугаартай шийдвэрШүүхийн шийдвэрийн тойм №14  

ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ЗАГВАРЫГ "БРАЙЛЬ ҮСЭГ"-ЭЭР ХЭВЛҮҮЛЛЭЭ

Харааны бэрхшээлтэй иргэдийг шүүхээр үйлчлүүлэх боломжоор хангах зорилгоор Дорноговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ХОЛБООСPdf download