Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны сургалт зохион байгуулав.

         Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагч Б.Баттуяа, эвлэрүүлэн зуучлалын […]

Дэлгэрэнгүй үзэх