Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны сургалт зохион байгуулав.

         Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагч Б.Баттуяа, эвлэрүүлэн зуучлалын туслах ажилтан Ё.Мөнхсайхан нар нь 2024 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр  “Улаанбаатар төмөр замын дохиолол холбооны 3-р анги”-ийн 30 гаруй ажилтан, алба хаагчдад “Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа”-ны талаар сургалт, мэдээллийг хийлээ.