Хуулийн хүчин төгөлдөр болсон шийдвэрийг хүчингүй болгох нөхцөлийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдал гэж үзнэ.

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2024-01-08-ны өдрийн магадлал №2024/ДШМ/01

Шүүхийн шийдвэрийн тойм №  …, 2024.01.08

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй.

Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.”

Шүүгдэгч Ш, Б, Э, Э, М нар нь урьдчилан үгсэн тохиролцож бүлэглэн 2019 оны 12 дугаар сарын эхэн үеэс мөн сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд .. газарт тусгай зөвшөөрөлгүйгээр бусдыг хөлсөөр ажиллуулан ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаа явуулж, байгаль орчинд нийт 9,000,000 төгрөгийн хохирол учруулж, 716,872,000 төгрөгийн үнэ бүхий ашигт малтмалыг олборлож хууль бусаар газрын хэвлийд халдаж ашигт малтмал олборлосон гэж анхан шатны шүүх Эрүүгийн хуулийн 24.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож,  эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн байсан.

Прокуророос “… анхан шатны шүүх шийтгэх тогтоол гаргахдаа Эрүүгийн хуулийг илтэд буруу хэрэглэж, иргэний хариуцагчид эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэснээс болж шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж болохгүй нөхцөл байдал үүссэн тул шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхээр хэргийг дахин хэлэлцүүлэхийг хүсч дүгнэлт гаргасан.

Давж заалдах шатны шүүх хэргийг хянан хэлэлцээд анхан шатны шүүх шийтгэх тогтоол гаргахдаа хуулийг илт буруу хэрэглэсний улмаас хүний эрх ноцтой зөрчсөн  нөхцөл байдал үүссэн байна гэж үзсэн тул урьд гаргасан хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхээр дахин хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэн.

Учир нь:Шүүхээс гэмт хэрэг үйлдсэн нь тогтоогдож, гэм буруутайд тооцсон тохиолдолд л хүнд эрүүгийн ялаас гадна албадлагын арга хэмжээг хэрэглэх байтал шүүхээр шийтгүүлээгүй, хэрэгт иргэний хариуцагчаар тогтоогдсон иргэнд шүүгдэгч нарын адил хөрөнгө, орлогыг хураах албадлагын арга хэмжээ авч, үндэслэлгүйгээр эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн байдал нь шүүх Эрүүгийн хуулийг илт буруу хэрэглэн иргэний эрх зүйн байдлыг ноцтойгоор дордуулсан гэх нөхцөл байдал үүссэн байна.

Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос https://shuukh.mn/single_case/18776?daterange=2024-01-01%20-%202024-04-03&id=2&court_cat=2&bb=1

Тойм бичсэн Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн Давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч                                  А.САЙНТӨГС