Сургалт зохион байгуулав.

        Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу 2024 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн О.Батбямба “Шүүх хуралдааны тоног төхөөрөмж ашиглах”, “Зүүм програмын ашиглалт” зэрэг сэдвүүдээр шинээр томилогдсон болон шүүхийн захиргааны ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа.