Сургалт зохион байгууллаа

         Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын даргын 2024 оны А/08 дугаар тушаалаар батлагдсан дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2024 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр шүүгчийн туслах Э.Болорцэцэг “Захиргааны хэргийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системийн хэрэглээ” сэдвээр, шүүгчийн туслах Ц.Тэгшдүүрэн “Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системийн хэрэглээ” сэдвээр тус тус сургалт зохион байгууллаа.