Дотоод сургалтыг зохион байгуулав

     Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын дэргэдэх “Ёс зүйн дэд” хорооны төлөвлөгөөнд заасны дагуу Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ц.Ариунзул 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр Дорноговь аймаг дахь шүүхийн ажилтнуудад “Шүүгчийн ёс зүй” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

     Уг сургалтаар ёс зүйн тухай ойлголт, түүний мөн чанар, хуульчийн ёс зүй, шүүгчийн ёс зүйн талаар сонирхолтой яриа өрнүүлж, Монголчуудын ёс зүй, ухамсрын талаар харилцан ярилцлаа.