Үндэсний бичгийн сургалт зохион байгууллаа.

Тус шүүхийн Тамгын газрын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Дорноговь аймгийн Ерөнхий боловсролын 3-р сургуулийн “Эх хэлний” багийн Монгол бичгийн багш нартай хамтран “Үндэсний бичиг”-ийн сургалтыг 2024 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 16 цагт зохион байгууллаа.

Уг сургалтаар албан хаагчид үндэсний бичгийн түвшин тогтоох сорилго өгч, цаашид анхан болон дунд шатны зохих түвшинд хамрагдан суралцах юм.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III”-ийн хэрэгжилтийн хүрээнд, 2025 оноос эхлэн төрийн албан хэргийг кирилл болон монгол бичгээр хөтлөн явуулах болсонтой холбогдуулан сургалтыг цаашид үе шаттайгаар зохион байгуулж, үндэсний бичгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, цахим бичвэр боловсруулж сурахад сургалтын зорилго оршино.