Сургалт зохион байгууллаа.

Аймгийн ИТХ-ын ГХУСАЗСЗ-ийн дэмжлэгтэйгээр Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтран зохион байгуулсан “Хорт зуршил”, “Бухимдал тайлах аргууд” сэдэвт сургалтыг 2024 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр Дорноговь аймаг дахь шүүхийн шүүгч, ажилтнуудад СЭМҮТөвийн их эмч Ш.Сугармаа зохион байгууллаа.