Шүүгч, ажилтнууд сургалт, үзлэгт хамрагдлаа

Дорноговь аймгийн Эрүү мэндийн газраас “Элэг бүтэн монголчууд” арга хэмжээний  хүрээнд нийгмийн эрүү мэндийн төвийн мэргэжилтэн Б.Энхзул “Элэгний бүтэц, үйл ажиллагаа элэгний эмгэгийн үед илрэх шинж тэмдэг” сэдвээр2024 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулсан сургалтад тус аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, шүүхийн тамгын газрын нийт 26 шүүгч, ажилтан хамрагдаж элэгний В, С вирусийн шинжилгээг өглөө.