Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын чиглэлээр хяналт шалгалт хийсэн ажлын тайланг танилцуулав.

Дорноговь аймаг шүүхийн тамгын газрын даргын баталсан хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын чиглэлээр хяналт шалгалт хийх төлөвлөгөөний дагуу 1 дүгээр улирлын тайланг ажлын хэсэг шүүгч, ажилтнуудын хурлаар танилцууллаа.

Шалгалтын төгсгөлд шүүгч, ажилтнуудаас гаргасан санал, хүсэлтийг хэлэлцэж шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга Т.Даваадорж илэрсэн алдаа зөрчлийг цаашид ахин гаргахгүй байх гаргасан алдаа зөрчлийг арилгах, хариуцлагаа дээшлүүлэх талаар үүрэг чиглэлийг өглөө.