Хуульчийн про боно өдөр 2024 он өдөрлөгт оролцов

Жил бүрийн 05 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгуулагддаг “Хуульчийн про боно өдөр 2024”-т Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газар “Нээлттэй шүүх” сэдвийн дор шүүхийн үйл ажиллагааг сурталчлах, иргэдэд шүүн таслах ажлын мэдээлэл, архивын үйл ажиллагааг үнэ төлбөргүй үзүүлэх, эвлэрүүлэн зуучлалын үйлчилгээний талаар болон иргэдийн төлөөлөгчөөр оролцохын ач холбогдлыг таниулах зэрэг үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.