Монгол хэл бичгийн сорил зохион байгуулав.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2024 оны 04 сарын 25-ны өдөр Сайншанд сумын Ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн Монгол хэл бичиг, Уран зохиолын багш Д.Нямдарь Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын ажилтнуудаас монгол хэл бичгийн сорил авч түвшнийг тогтоолоо. Ингэж тогтоосноор цаашид монгол хэл бичгийн сургалтын хөтөлбөр, сэдвийн агуулгыг боловсруулж сургалтыг тогтмол зохион байгуулах юм.