Дотоод сургалт зохион байгуулав

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын дэргэдэх Эцэг эхийн зөвлөлийн 2024 оны төлөвлөгөөний дагуу 2024.04.17-ны өдөр зөвлөлийн гишүүн, шүүгчийн туслах Э.Болорцэцэг “Витамины зохист хэрэглээ” сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, витамины хэрэглээнд анхаарах асуудлын талаар шүүхийн тамгын газрын албан хаагч нарт мэдээлэл өглөө.