Эвлэрүүлэн зуучлалын сургалтыг зохион байгуулав

Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагч Б.Баттуяа, эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах Ё.Мөнхсайхан нар нь Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд заасны дагуу 2024 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр “Чандмань-Илч” ОНӨ ХХК-ийн 60 гаруй ажилтан, алба хаагчдад “Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа”-ны талаар сургалт, мэдээллийг хүргэж ажиллалаа.