Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөд сургалт зохион байгуулав

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын үйлчилгээний хэлтсийн дарга Т.Даваадорж Сайншанд сумаас сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчдөд ээлжит сургалт мэдээллийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд сургалтад ирсэн иргэдийн төлөөлөгчдөд гарын авлага, материал тараан ажиллалаа.