УРЬД ЭРХЭЛЖ БАЙСАН АЖИЛ, АЛБАН ТУШААЛД ЭГҮҮЛЭН ТОГТООХ АЖИЛГҮЙ БАЙСАН ХУГАЦААНЫ ЦАЛИН ГАРГУУЛАХ