ЗОХИГЧДЫН ХООРОНД ГЭРЭЭНИЙ ХАРИЛЦАА ҮҮСЭЭГҮЙ БОЛОВЧ НЭХЭМЖЛЭГЧЭЭС ХАРИУЦАГЧИД ШИЛЖҮҮЛСЭН МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙГ ХАРИУЦАГЧ БУЦААН ТӨЛӨХ ҮҮРЭГГҮЙ БОЛОХОО НОТЛООГҮЙ БОЛ ҮНДЭСЛЭЛГҮЙ ХӨРӨНГӨЖСӨН ГЭЖ ҮЗНЭ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.06.21-ны өдрийн магадлал №202/МА202З/00022
Шүүхийн процессын тойм № 40 , 2023.10.20
Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.
Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.”
Нэхэмжлэгч Ч нь Г-д холбогдуулж Г-ээс хүссэний дагуу, түүнийг таньдаг, өөрийнх нь орлого олдог байдал зэрэгт үндэслэж 10,500,000 төгрөгийг түүнийг буцаан өгнө гэсэн итгэлттэйгээр дансанд нь шилжүүлсэн тул мөнгөө гаргуулж өгнө үү гэж нэхэмжлэл гаргасан, хариуцагч Г мөнгө шилжиж ирснийг зөвшөөрдөг боловч түүний дүү Н нь мөрийтэй тоглоом тоглохын тулд миний дансыг ашигласан, би түүний заавраар тоглоомын дансанд мөнгийг шилжүүлсэн тул би төлөхгүй гэж маргадаг.
Анхан шатны шүүх нэхэмжлэгч Ч нь хариуцагч Г-д 10,500,000 төгрөгийг зээлүүлсэн гэдэг нь хэрэгт цугларсан нотлох баримтаар нотлогдоогүй буюу нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаа нотолж чадаагүй гэсэн үндэслэлээр нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байх ба нэхэмжлэгч Ч би 10,500,000 төгрөгөө Г-ээс буцааж авахгүй гэсэн нөхцөлтэй өгөөгүй байхад нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон нь үндэслэлгүй гэсэн агуулга бүхий үндэслэлээр давж заалдсан гомдол гаргасан байна.
Давж заалдах шатны шүүх хэргийг бүхэлд нь хянан хэлэлцээд хариуцагч Г нэхэмжлэгчээс шилжүүлсэн 10,500,000 төгрөгийг нэхэмжлэгчийн дүү Н-д мөрийтэй тоглоом тоглоход зориулж түүнд шилжүүлсэн гэх боловч энэ нөхцөл байдал нь хэрэгт авагдсан баримтуудаар тогтоогдоогүй тул нэхэмжлэгч Ч, хариуцагч Г нарын хооронд үүссэн мөнгө өгсөн, авсан асуудалд Г-ээс Н рүү шилжүүлсэн асуудал нь хамааралгүй буюу нэхэмжлэгч Ч-ийн эд хөрөнгөө Г-ээс шаардах эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй гэж үзсэн.
Иймд зохигчдын хооронд гэрээний харилцаа үүсээгүй боловч нэхэмжлэгчээс хариуцагч рүү мөнгөн хөрөнгө шилжсэн нь тогтоогдсон, хариуцагч уг мөнгөн хөрөнгийг буцаан төлөх үүрэггүй болохоо нотлоогүй тул Иргэний хуулийн 492 дугаар зүйлийн 492.1.1-д зааснаар хариуцагч Г үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн гэж үзэх үндэслэл бий болсон гэж үзэж анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж, хариуцагчаас мөнгөн хөрөнгийг гаргуулж нэхэмжлэгчид олгохоор шийдвэрлэв.
Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос: https://shuukh.mn/single_case/27630?daterange=2023-01-01%20-%202023-10-22&id=2&court_cat=1&bb=1
Тоймыг бэлтгэсэн: Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч А.Сайнтөгс