ДАХИН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХЭД АНХДАГЧ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ, ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН ШИНЖЭЭЧИЙГ ОРОЛЦУУЛАХГҮЙ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.06.21-ний өдрийн магадлал №202/МА202З/00021
Шүүхийн процессын тойм №49 , 2023.10.16
Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.
Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.”
Нэхэмжлэгч А нь хариуцагч Ц, Б нараас 2 ширхэг, хаш хөөргөний үнэ 15,880,000 төгрөгийг гаргуулах тухай нэхэмжлэлийн шаардлага гаргасныг, хариуцагч нар эс зөвшөөрч, учирсан хохирлыг барьцаалан зээлдүүлэх газрын эзэн хариуцах ёстой” гэсэн агуулга бүхий тайлбарыг гаргасан.
Анхан шатны шүүхээс хариуцагч нараас үнэт эдлэлийн буюу 2 ширхэг цагаан өнгийн хаш хөөргөний үнэ 15,000,000 /арван таван сая/ төгрөгийг гаргуулж, нэхэмжлэгчид олгож, нэхэмжлэлийн шаардлагаас 880,000 /найман зуун наян мянга/ төгрөгийг хасаж, хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэснийг хариуцагч нар эс зөвшөөрч давж заалдах гомдол гаргасан.
Давж заалдах шатны шүүх хэргийг хянан үзэхэд анхан шатны шүүхээс хөрөнгийн үнэлгээний “ВЕНДО” ХХК нь маргаан бүхий 2 ширхэг, хаш хөөргөний зах зээлийн үнэлгээг /2016, 2023/ тогтоохдоо хөөргөний диаметрийг зөрүүтэй тогтоосныг анхаараагүй, мөн уг шинжээч нь 2016 онд анхдагч шинжилгээ буюу өмнө нь хөрөнгийн үнэлгээ хийсэн байхад дахин шинжээчээр томилж, уг үнэлгээчин дахин шинжилгээ буюу хөрөнгийн үнэлгээг дахин хийсэн нь холбогдох хууль, тогтоомжийг зөрчсөн байна.
Иймд маргаан бүхий эд хөрөнгө болох хөөргийг үнэлсэн шинжээчийн дүгнэлтийг эргэлзээгүй, үнэн зөв гэж хуульд заасан журмын дагуу үнэлэх боломжгүй тул хариуцагч нарын давж заалдах гомдлыг хангаж, шийдвэрийг хүчингүй болгож, шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж шүүх бүрэлдэхүүн дүгнэсэн болно.
Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос: https://shuukh.mn/single_case/27629?daterange=2023-01-01%20-%202023-10-22&id=2&court_cat=1&bb=1
Тоймыг бэлтгэсэн: Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Н.Болормаа