БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛИЙН БҮРЭН БҮТЭН БАЙДЛЫГ БАРЬЦААЛАГЧ ХАНГАХ ҮҮРЭГТЭЙ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.07.18-ны өдрийн магадлал №202/МА2023/00027
Шүүхийн шийдвэрийн тойм № 45, 2023.10.16
Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.
Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.”
2022 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр нэхэмжлэгч З, хариуцагч “Д” ХХК-ийн хооронд барьцаат, зээлийн гэрээ байгуулагдаж, нэхэмжлэгч нь 3,3 грамм алтан ээмэг 1 хос, 3,6 грамм алтан бөгжийг барьцаалж, 700,000 төгрөгийг 30 хоногийн хугацаатай, хоногийн 56,000 төгрөгийн хүүтэй зээлж авсан ба 2022 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр тус барьцаалан зээлдүүлэх газарт хулгай орж, нэхэмжлэгчийн эд зүйл хулгайд алдагджээ.
Нэхэмжлэгч өөрийн төлбөл зохих зээл, зээлийн хүүг хасч тооцон хариуцагчаас 1,090,000 төгрөг нэхэмжилсэн ба хариуцагч уг 1,090,000 төгрөгийг төлөхөөс татгалзаж, хэргийг цагдаагийн байгууллага шалгаж байгаа, нэхэмжлэгч нь уг хэрэгт иргэний нэхэмжлэгчээр тогтоогдсон бөгөөд компанийн хууль бус үйлдлээс энэ гэмт хэрэг гараагүй тул эрүүгийн хэргийн хамт нэхэмжлэлийг шийдвэрлүүлнэ гэжээ.
Анхан шатны шүүх нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэснийг хариуцагч тал эс зөвшөөрч давж заалдсан гомдол гаргасан.
Хуульд зааснаар гэмт хэрэг үйлдэгдсэнээс үүссэн хохирлын талаарх нэхэмжлэлийг эрүүгийн хэргийн хамт шийдвэрлэх бөгөөд нэхэмжлэгч З-ийн энэхүү нэхэмжлэлийн шаардлага, үндэслэлийн хувьд гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол биш харин гэрээний үүрэгтэй холбоотой шаардах эрхээ хэрэгжүүлсэн гэж үзэхээр байна.
Өөрөөр хэлбэл талуудын хооронд барьцаалан зээлдүүлэх журмаар олгосон зээлийн гэрээтэй холбоотой шаардах эрх үүссэн байх тул зайлшгүй эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмаар хянан шийдвэрлэх үндэслэлгүй ба хариуцагч буюу барьцаалагч нь барьцаалсан эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүргээ биелүүлээгүй учир Иргэний хуульд зааснаар барьцааны зүйлийн үнийг барьцаалуулагч буюу нэхэмжлэгчид буцаан өгөх үүрэгтэй.
Иймээс давж заалдах шатны шүүхээс хариуцагчийн давж заалдсан гомдлыг хангахгүй орхиж, анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн болно.
Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос: https://shuukh.mn/single_case/27699?daterange=2023-01-01%20-%202023-10-22&id=2&court_cat=1&bb=1
Тоймыг бэлтгэсэн: Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Н.Болормаа