Шүүгдэгч нь хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтээсээ татгалзсан тохиолдолд хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлэх боломжтой гэж үзлээ.

Шийдвэрийн дугаар: 2023/ШЦТ/193

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй

Бичсэн огноо: тоймын дугаар №.02 2024.01.04

Дорноговь аймгийн прокуророос Ц.Б-д холбогдуулах эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэхээр яллах дүгнэлт үйлдэж хэргийг шүүхэд шилжүүлжээ.

Шүүхийн шатанд шүүгдэгч нь хууль зүйн туслалцаа авах эрхээ эдэлж, өмгөөлөгч авч, шүүгдэгч болон өмгөөлөгч нарын зүгээс шүүхийн шатанд гэм буруугийн талаар маргаантай үйлдэлд холбогдлын талаар өөрөө шударгаар хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй учраас хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтээсээ татгалзаж байна…” гэж, түүний өмгөөлөгчөөс “…Ц.Б-д холбогдох хэрэг шүүхэд хялбаршуулсан журмаар ирсэн байгаа тул хэргийг ердийн журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтийг гаргаж байна. Ц.Б нь тухайн гэмт хэргийг үйлдсэн гэх хангалттай нотлох баримтууд хэрэгт авагдсан зүйлгүй байгаа тул нэмэлт ажиллагаануудыг хийлгүүлэх шаардлагатай байна…” иймд хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэх тухай хүсэлтийг гаргаж, шүүх хүсэлтийг хангаж Ц.Б-д холбогдох эрүүгийн хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно.

Учир нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 17.4 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэгт зааснаар “…Шүүгдэгч хүсэлтээсээ татгалзсан…байвал шүүх хэргийг прокурорт буцаах, эсхүл буцаахгүйгээр ердийн журмаар шийдвэрлэнэ…” гэж заасан бөгөөд шүүх хэргийг прокурорт буцаах үндэслэл тогтоогдоогүй тул шүүгдэгч болон түүний өмгөөлөгчөөс гаргасан хүсэлтийг хангаж, хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж үзсэн.

Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.

https://shuukh.mn/single_case/96162?daterange=2023-01-01%20-%202024-01-31&id=1&court_cat=2&bb=1

Тоймыг бэлтгэсэн: Дорноговь аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Одбаяр