ЗӨРЧИЛ ҮЙЛДСЭН ГЭДГИЙГ НОТЛОХ БАРИМТААР БҮРЭН ТОГТООХ ЁСТОЙ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 115/ШШ2023/0006
Тоймын огноо, дугаар: №40
Тоймын төрөл: шүүхийн шийдвэрийн тойм
Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон
Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно
Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нь худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг А компанийг “хэрэглэж дуусах хугацаа хэтэрсэн хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан борлуулсан” зөрчил гаргасан гэж, 5 сая төгрөгөөр торгосон байна.
Зөрчлийн холбогдогч уг компани нь “хугацаа хэтэрсэн хүнсний бүтээгдэхүүн гэдэг нь тогтоогдоогүй байхад торгуулийн шийтгэл оногдуулсан шийдвэр нь хууль бус” гэж марган, улсын байцаагчийн шийдвэрийг хүчингүй болгуулахаар нэхэмжлэл гаргажээ.
Шүүх нэхэмжлэлийг хангаж, торгуулийн шийдвэрийг хүчингүй болгосон.
Учир нь Зөрчлийн тухай хуульд зөрчил үйлдсэн тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэхээр заасан. Гэтэл тухайн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад авагдсан нотлох баримтаар “хэрэглэж дуусах хугацаа хэтэрсэн” гэх хүнсний бүтээгдэхүүний хугацааг аль хугацаанаас эхлэн тооцож байгааг тогтоогоогүй, зарим бүтээгдэхүүний хугацааг бичээгүй, бичигдсэн зарим хугацаа нь засвартай, мөн зарим бүтээгдэхүүний хугацааг тус улсын байцаагчийн зүгээс шүүх хуралдаанд зөрүүтэй тайлбарласан байна.
Мөн хэрэглэж дуусах хугацаа хэтэрсэн гэх үндэслэлээр зөрчил шалгах ажиллагааны явцад хураан авсан бүтээгдэхүүн нь зөрчилд шийтгэл оногдуулсан шийдвэр хүчин төгөлдөр болохоос өмнө устгагдсан байсан тул тус компанийн “хэрэглэж дуусах хугацаа хэтэрсэн хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан борлуулсан” гэх зөрчлийг бүрэн тогтоож, шалгаагүй гэж үзэв.
Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос: https://www.shuukh.mn/single_case/11852?daterange=2023-01-01%20-%202023-06-12&id=1&court_cat=3&bb=1
Тойм бэлтгэсэн: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Б.Цэнд