Иргэн Р.Оюунцэцэг шүүхэд баярласан сэтгэгдлээ илэрхийллээ.