ХУУРАМЧ БИЧИГ БАРИМТ БҮРДҮҮЛЖ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС 14,635,172 ТӨГРӨГИЙН ТЭТГЭВЭР АВСАН ҮЙЛДЛИЙГ ГЭМТ ХЭРЭГТ ТООЦОВ

Шийдвэрийн дугаар: 2023.02.16-ны ШЦТ-37
Шүүхийн шийдвэрийн тойм: Дугаар 30
Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон
Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.
Прокуророос иргэн С-г Хөнгөн ба Хүнсний үйлдвэрлэлийн Яамны харьяа Дархан хот дахь нэхий эдлэлийн үйлдвэрийн захиргааны 1980 оны №213 дугаартай, Хөнгөн үйлдвэрийн Яамны харьяа Дархан хот дахь Нэхий эдлэлийн үйлдвэрийн даргын 1988 оны №321 дугаартай, Нэхий хувьцаат компанийн ерөнхий захирлын 1994 оны Б-110 дугаартай тушаал зэрэг хуурамч баримт бичгийг ашиглан 2016 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгож, 2020 оны 06 дугаар сар хүртэл Нийгмийн даатгалын сангаас 14.635.172 төгрөгийн тэтгэвэр авч, хууль бусаар нийгмийн халамж, үйлчилгээ авах гэмт хэрэгт холбогдуулан яллах дүгнэлт үйлдэж гэм буруутай эсэхийг шийдвэрлүүлэхээр хэргийг шүүхэд шилжүүлсэн байна.
Эрүүгийн хуульд заасан “хуурамч бичиг баримт ашиглан хууль бусаар нийгмийн халамж, үйлчилгээ авах” гэмт хэрэг нь хугацаа дууссан, эсхүл дуурайлган хийсэн баримт бичгийг ашиглаж нийгмийн халамжийн үйлчилгээ авсан шунахайн сэдэлтээр үйлдэгддэг.
“Нийгмийн халамж” гэдэгт эрүүл мэндийн доройтолтой, гэр бүлийн халамж, асаргаа шаардлагатай, бие даан хэвийн амьдрах боломжгүй, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай иргэнд наад захын хэрэгцээг нь хангах зорилгоор улсаас тэтгэвэр, тэтгэмж олгох, тусгайлсан үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг ойлгоно.
Шүүхээс С-г хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлийн тэтгэвэр тогтоолгохдоо хуурамч бичиг баримт ашиглан хууль бусаар нийгмийн халамж, үйлчилгээ авах гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож, түүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн, хохирлоо нөхөн төлсөн байдлыг нь харгалзан хорих ял оногдуулахгүйгээр 1 жилийн хугацаагаар тэнсэж, үүрэг хүлээлгэх албадлагын арга хэмжээ хэрэглэж шийдвэрлэсэн байна.
Шүүхийн шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос:
Тоймыг бэлтгэсэн: Дорноговь аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Ж.Байгалмаа