ХОХИРОГЧИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДЭД УЧИРСАН ГЭМТЛИЙН ЗЭРГИЙГ ТОГТООЛГОХООР БҮРЭЛДЭХҮҮНТЭЙ ШИНЖЭЭЧ ТОМИЛОВ

Шийдвэрийн дугаар: 2023.04.14-ний 2023/ШЗ/121
Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон
Шүүхийн процессын тойм: Дугаар 31
Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.
Дорноговь аймгийн прокуророос Н-д холбогдуулан хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах, бусдын эд хөрөнгийг хууль бусаар гэмтээсний улмаас бага хэмжээнээс дээш хохирол учруулах гэмт хэрэгт тус тус холбогдуулан яллах дүгнэлт үйлдэж хэргийг шүүхэд шилжүүлжээ.
Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад хохирогчийн эрүүл мэндэд хөнгөн гэмтэл учирсныг тогтоосон боловч шүүхийн хэлэлцүүлэгт өгсөн шүүгдэгч, хохирогч нарын мэдүүлэг, улсын яллагчийн дүгнэлт болон хэрэгт авагдсан нотлох баримтуудыг шинжлэн судлаад хохирогчийн эрүүл мэндэд учирсан гэмтлийн шалтгааныг тогтоолгохоор дахин бүрэлдэхүүнтэй шинжээч томилох нь зүйтэй гэж шүүх үзсэн болно.
Учир нь шинжээчийн дүгнэлтэд хохирогчийн биед “тархи доргилт, баруун нүдний дээд зовхины цус хуралт гэмтэл” учирсныг тогтоосон боловч хамарт гэмтэл учирсан эсэх талаар дурдаагүй байна.
Шүүхийн хэлэлцүүлгийн явцад хохирогч “…Миний хамар хуучин хугаралтай, дотроо импланттай байсан. Тэр имплант нь хажуу тийш болж нүд рүү орсон байсан. Хамар мурийсан байсан болохоор сая хамрын хагалгаанд орсон” гэж тайлбарлан хагалгааны зардлыг нэхэмжилжээ.
Мөн хэрэгт авагдсан компьютер томографын шинжилгээний дүгнэлтээр “хамар ясны 2 хажуу хана хуучин зөрүүтэй хугарлуудтай, хамар орчмын зөөлөн эдэд импланттай. Хамрын таславч зүүн тал руу мурийлттай. Хамрын хөндий болон самалдаг суурийн хөндийнүүдийн салст жигд бус зузаарсан” гэсэн байх бөгөөд хамрын таславч зүүн тал руу мурийлттай, хамрын хөндий болон самалдаг суурийн хөндийнүүдийн салст жигд бус зузаарсан байдал нь шүүгдэгчийн үйлдлээс болсон эсэхийг тогтоогоогүй гэж үзэхээр байна.
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 27.8 дугаар зүйлийн 2-т “Шинжээчийн дүгнэлт эргэлзээтэй бол шүүх, прокурор дахин шинжилгээ хийлгэхээр өөр шинжээчид даалгана” гэж заасны дагуу хохирогчийн биед учирсан гэмтлийг тогтоолгохоор шинжээчээр Шүүх шинжилгээний Ерөнхий газрын Шүүх анагаах ухааны шинжилгээний газрыг томилж, дахин шинжилгээ хийлгэхээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан болно.
Тоймыг бэлтгэсэн: Дорноговь аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Ж.Байгалмаа