НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ШААРДЛАГА БОЛОН ҮНДЭСЛЭЛ ТОДОРХОЙГҮЙ БОЛ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН БҮРДҮҮЛБЭР ХАНГАХ ХУГАЦАА ТОГТООХ ЗАМААР ТОДРУУЛНА

Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 115/ШЗ2023/0018
Тоймын огноо, дугаар: 2023.04.20-ны Дугаар 32
Тоймын төрөл: шүүхийн процессын тойм
Шүүгчийн захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон
Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд зөвхөн олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.
Тус аймгийн нэгэн сумын нутаг дэвсгэрт “Н” компанийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дагуу эзэмшдэг газартай давхцуулан тухайн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал /ИТХ/-аас газрыг “орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах” шийдвэр гаргажээ.
Энэ дагуу сумын Засаг дарга нь тус шийдвэрийн улмаас “Н” компанийн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай давхацсан байгаа асуудлыг шийдвэрлүүлэх талаар ИТХ-д уламжилсан боловч “олонх төлөөлөгчдөөс гаргасан саналын дагуу уг асуудлыг судалж үзэж байж дараагийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэн” гэх хариуг тус Засаг даргад ирүүлсэн байна.
“Н” компани нь “газрын давхцалыг арилгах асуудлыг шийдвэрлэхгүй байгаа тус ИТХ-ын эс үйлдэхүйг хууль бус болохыг тогтоож, түүнийг шийдвэрлэж холбогдох захиргааны акт гаргахыг даалгах” тухай нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргасан байна.
Шүүх нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр хангуулах хугацаа тогтоон, хуульд заасан шаардлагыг хангах боломж олгож, буцаасан.
Тодруулбал: Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд “нэхэмжлэлийн шаардлага, түүний үндэслэл” тодорхой байхыг заасан бөгөөд нэхэмжлэгч “Н” компани нь уг нэхэмжлэлийг хариуцагч ИТХ-аас сумын Засаг даргад өгсөн гэх хариу албан бичигтэй холбогдуулж гаргаж буй эсэх, энэ тохиолдолд тус албан бичиг нь нэхэмжлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хэрхэн зөрчиж байгааг тодруулах,
Нөгөө талаар нэхэмжлэгчийн зүгээс газрын давхцал арилгуулах тухай хүсэлт гаргасныг хариуцагч ИТХ хариу өгч, шийдвэрлэхгүй байгаа эс үйлдэхүйд холбогдуулж тухайн нэхэмжлэлийг гаргаж байгаа зэргийн аль нь болохыг тодруулах шаардлагатай.
Учир нь захиргааны байгууллагаас холбогдох шийдвэр гаргуулахыг даалгахаар нэхэмжилж буй тохиолдолд тухайн нэхэмжлэлийн шаардлагыг захиргааны байгууллагын шийдвэр гаргахаас татгалзсан шийдвэр /захиргааны акт/, эсхүл захиргааны байгууллагад гаргасан өргөдөл, гомдлыг хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэхгүй байгаа буюу шийдвэр гаргахгүй байгаа эс үйлдэхүйн аль нэгд холбогдуулан гаргах ёстой.
Тойм бэлтгэсэн: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Б.Цэнд