: 70522144 : dornogovi_tg@shuukh.mn

НЭР ДЭВШИГЧ НЬ СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАНГ ХУУЛЬД ЗААСАН ХУГАЦААНЫ ДОТОР ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭДЭД ТАЙЛАГНАХ ҮҮРЭГТЭЙ


Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 115/ШШ2020/0002Тоймын огноо, дугаар: 2023.08.28 №45
Тоймын төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм
Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон
Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.
Нягтлах бодох бүртгэлийн улсын ахлах байцаагчаас 2020 оны УИХ-ын  сонгуульд нэгэн эвслээс нэр дэвшигч Х-г сонгуулийн зардлын эцсийн тайланг хуульд заасан хугацааны дотор холбогдох этгээдэд хүргүүлэх үүргээ биелүүлээгүй гэх зөрчилд түүнийг Зөрчлийн тухай хуульд зааснаар 10 000 000 /арван сая/ төгрөгөөр торгож шийтгэснийг нэр дэвшигч Х үндэслэлгүй гэж үзэж уг шийдвэрийг хүчингүй болгуулахаар шүүхэд маргасан.
 Шүүх нэхэмжлэл /гомдол/-ийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн. Учир нь Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтаар сонгуульд  нэр дэвшигчээс сонгуулийн зардлын тайланг гаргаж хүргүүлэх хугацаа, журмыг зохицуулж өгсөн бөгөөд дээрх үүргээ биелүүлээгүй нэр дэвшигчид хариуцлага хүлээлгэх асуудлыг Зөрчлийн тухай хуулиар тус тус зохицуулжээ.
Гэтэл нэр дэвшигч Х нь сонгуулийн зардлын явцын тайланг хуулийн дагуу хүргүүлж байсан атлаа эцсийн тайланг хуульд заасан хугацааны дотор холбогдох этгээдэд хүргүүлэх үүргээ биелүүлээгүй болох нь тогтоогдсон тул түүний нэхэмжлэл /гомдол/-ийг хэрэгсэхгүй болгох үндэслэлтэй.
 Тэрээр тухайн үед сонгуулийн зардлын эцсийн тайланг хуульд заасан хугацаанд гаргаж хүргүүлсэн гэх боловч тухайн тайланг хүргүүлэх ёстой этгээдэд буюу Үндэсний Аудитын газарт бус нэр дэвшүүлсэн эвслийнхээ ажлын албанд хүргүүлсэн байсан нь тус нэр дэвшигчийг сонгуулийн зардлын тайлангаа хуульд заасан хугацаанд болон хуульд заасан холбогдох байгууллагад хүргүүлэх үүргээ биелүүлсэн гэж үзэх үндэслэл болохгүй юм.
Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос: https://shuukh.mn/single_case/7994?daterange=2021-03-09%20-%202022-09-12&id=1&court_cat=3&bb=1
 Тойм бэлтгэсэн: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Б.Цэндшаблоны для dle 11.2

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ХОЛБООСPdf download