: 70522144 : dornogovi_tg@shuukh.mn

ХУУЛЬ БУРУУ ТАЙЛБАРЛАЖ ХЭРЭГЛЭСЭН НЬ ШИЙДВЭР /ШИЙТГЭХ ХУУДАС/-ИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ҮНДЭСЛЭЛ БОЛНО


Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 115/ШШ2022/0027Тоймын огноо, дугаар: 2023.08.28 №44
Тоймын төрөл: шүүхийн процессын тойм
Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон
Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.
 Жолооч М –ийг тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг сольж зүүсэн гэх зөрчилд холбогдуулан, авто тээврийн хяналтын улсын байцаагчаас Зөрчлийн тухай хуулийн 11.1.1-д заасныг баримтлан 100 000 / нэг зуун мянга/ төгрөгөөр торгож шийтгэсэн ба жолооч М нь тус шийдвэрийг Зөрчлийн тухай хуульд байхгүй зүйл хэсгээр шийтгэл оногдуулсан нь үндэслэлгүй гэж үзэж  хүчингүй болгуулахаар шүүхэд маргасан.
 Шүүх тус нэхэмжлэл /гомдол/-ийг хангаж буюу хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэсэн. Тодруулбал:  Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаар хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хүлээн зөвшөөрсөн нь бусад этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөхөөргүй бол хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэдэг.
Тус  маргааны хувьд хариуцагч буюу автотээврийн хяналтын улсын байцаагчийн зүгээс жолооч М-д шийтгэл оногдуулахдаа холбогдох хуулийн заалтыг андуурч буруу зүйл, заалтыг баримталсан байна гэснээр шийдвэрээ хүчингүй болгохыг хүлээн зөвшөөрсөн ба шүүхээс түүний зөвшөөрлийг бусад этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөхөөргүй байна гэж үзэж хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.
 Ийнхүү  шийдвэрлэснээр автотээврийн хяналтын улсын байцаагчийн жолооч М-д торгуулийн шийтгэл оногдуулсан шийдвэр нь хүчингүй болж буй үр дагавар үүсч байгаа ба тус улсын байцаагч нь шийтгэл оногдуулахдаа тухайн зөрчилд хамааралгүй хуулийн зүйл, заалтыг баримтлан шийтгэл оногдуулсан нь буруу юм.
Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос: https://shuukh.mn/single_case/10938?daterange=2021-03-09%20-%202022-09-12&id=1&court_cat=3&bb=1
Тойм бэлтгэсэн: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Б.Цэндшаблоны для dle 11.2

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ХОЛБООСPdf download