: 70522144 : dornogovi_tg@shuukh.mn

ЗАСАГ ДАРГЫН ШИЙДВЭР БОЛГОН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД ХАМААРАХГҮЙ


Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 115/ШЗ2022/0102
Тоймын дугаар: №16
Тоймын төрөл: Шүүхийн процессын тойм
Шүүгчийн захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон

Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд зөвхөн олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.

Иргэн Ч нь өөрийн төрсөн охин нь нас барсан тул сумын Засаг даргад өөрөө хүсэлт гаргаж, зээ охиныхоо асран хамгаалагчаар түүний төрсөн эцэг М-ийг тогтоолгож шийдвэрлүүлсэн байна.

Гэтэл зээ охины төрсөн эцэг болох М-ийг асран хамгаалах үүргээ биелүүлэхгүй байна гэж үзэж, М-ийг  асран хамгаалагчаар тогтоосон захирамжийг хүчингүй болгуулж,  өөрийгөө асран хамгаалагчаар шинээр тогтоолгох шийдвэр гаргахыг сумын Засаг даргад даалгаж шийдвэрлүүлэхээр иргэн Ч нь захиргааны хэргийн шүүхэд хандсан.

Шүүх иргэн Ч-ийн гаргасан нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлэсэн.

Тодруулбал: Сумын Засаг дарга нь хэдийгээр Захиргааны ерөнхий хуульд заасан захиргааны байгууллагад хамаарах боловч өмнө нь иргэн Ч-ийн өөрийнх нь гаргасан хүсэлтийг үндэслэн зээ охиных нь асран хамгаалагчаар түүний төрсөн эцэг болох М-ийг  тогтоосон сумын Засаг даргын захирамж нь иргэн Ч-ийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчсөн шийдвэр болохгүй тул тухайн захирамжийг хүчингүй болгуулахтай холбоотой маргаан нь захиргааны хэргийн шүүхэд харьяалагдах иргэн болон захиргааны байгууллагын хооронд үүссэн маргаан биш юм.

Нөгөө талаар иргэн Ч нь түүний зээ охины асран хамгаалагчаар тогтоогдсон М-ийг асран хамгаалах үүргээ биелүүлэхгүй байна гэж байгаагаар иргэн М-тэй маргаж байна гэж үзэхээр байх тул энэ нь иргэд хоорондын маргаан болох бөгөөд Гэр бүлийн тухай хууль болон Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу хэрэв асран хамгаалагчаар тогтоогдсон этгээд үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд тухайн шийдвэрийг хүчингүй болгож, шинээр асран хамгаалагч тогтоох асуудлыг иргэний хэргийн шүүх харьяалан шийдвэрлэхээр байна.

Иймд иргэн Ч-ийн захиргааны хэргийн шүүхэд гаргасан нэхэмжлэл нь Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах үндэслэлүүдийн нэг болох “захиргааны хэргийн шүүхийн харьяаллын бус” байх тул уг үндэслэлээр иргэн Ч-ийн нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлэсэн болно.

Тойм бэлтгэсэн:  Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Б.Цэнд
шаблоны для dle 11.2

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ХОЛБООСPdf download