: 70522144 : dornogovi_tg@shuukh.mn

ЗАСАГ ДАРГЫН ШИЙДВЭР БОЛГОН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД ХАМААРАХГҮЙ

 Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн

ДЭЭД ШАТНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГОМДОЛ ГАРГАХ ХУГАЦААГ ХЭТРҮҮЛСЭН БОЛ ШҮҮХ НЭХЭМЖЛЭЛИЙГ АВАХГҮЙ

Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: 2022 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 115/ШЗ2022/0137.Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 02 дугаар сарын 07, Дугаар

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВХУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛЭЭ НОТЛОХ ҮҮРЭГТЭЙ

 Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн  шүүгчийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ХОЛБООСPdf download