: 70522144 : dornogovi_tg@shuukh.mn

НЭР ДЭВШИГЧ НЬ СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАНГ ХУУЛЬД ЗААСАН ХУГАЦААНЫ ДОТОР ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭДЭД ТАЙЛАГНАХ ҮҮРЭГТЭЙ

Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 115/ШШ2020/0002

ХУУЛЬ БУРУУ ТАЙЛБАРЛАЖ ХЭРЭГЛЭСЭН НЬ ШИЙДВЭР /ШИЙТГЭХ ХУУДАС/-ИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ҮНДЭСЛЭЛ БОЛНО

Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 115/ШШ2022/0027

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН НЬ ОНОГДУУЛСАН ШИЙТГЭЛИЙГ АЛБАДАН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛЭЭ НОТЛОХ ҮҮРЭГТЭЙ

Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 115/ШШ2020/0027

ЗӨРЧИЛ ҮЙЛДЭХЭД АШИГЛАСАН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ХУРААХ, ЭСХҮЛ ҮНИЙГ ГАРГУУЛАХ ЭСЭХИЙГ УЛСЫН БАЙЦААГЧ ШИЙДЭХ ЭРХГҮЙ

Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 115/ШЗ2022/0145

ЗАСАГ ДАРГЫН ШИЙДВЭР БОЛГОН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД ХАМААРАХГҮЙ

 Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ХОЛБООСPdf download