Шүүх хуралдааны тойм

79

2020 оны 02 дүгээр сарын 03-ны өдөр Даваа гариг
14:00 цагаас
Ц.Сумъяагийн хүсэлттэй, нөхөх олговор 40 000 000 төгрөг гаргуулах тухай / Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.2 дахь хэсэгт зааснаар/  
Шийдвэрлэсэн байдал: Ц.Сумъяагийн хүсэлттэй, нөхөх олговор 40 000 000 төгрөг гаргуулах тухай хэргийг Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.2 дахь хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.
Даргалагч, шүүгч                     Г.АЛГИРМАА
            15:30 цагаас
Ё.Даваасүрэнгийн хүсэлттэй, ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.2.6 дахь хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Ё.Даваасүрэнгийн хүсэлттэй, ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.2.6 дахь хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж, шийдвэрлэсэн болно.
Даргалагч, шүүгч                     Г.АЛГИРМАА
15:00 цагаас
О.Галдандоржийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.2.6 дахь хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: О.Галдандоржийн хүсэлттэй, ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.2.6 дахь хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж, шийдвэрлэсэн болно.
                                                                        ШҮҮГЧ                Г.АЛГИРМАА
2020 оны 02 дүгээр сарын 05-ны өдөр Лхагва гариг
            14:00
Б.Болорцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Б.Даваахүүд холбогдох гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай / Гэр бүлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.5, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1, 40.1.2 дахь хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Болорцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Б.Даваахүүд холбогдох гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, эцэг тогтоох шинжилгээ хийлгэхээр шинжээч томилж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлж шийдвэрлэсэн болно.
                                                                        ШҮҮГЧ             Г.АЛГИРМАА
            15:00 цагаас
М.Баясгалангийн нэхэмжлэлтэй, Д.Мягмарпүрэвт холбогдох адуу худалдах, худалдан авах гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд төлсөн 10 000 000 төгрөг, хүү 1 500 000 төгрөг, нийт 11 500 000 төгрөг гаргуулах тухай / Иргэний хуулийн 243-р зүйлийн 243.1, 254 дүгээр зүйлийн 254.1, 281 дүгээр зүйлийн 281.1, 282 дугаар зүйлийн 282.3 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: М.Баясгалангийн нэхэмжлэлтэй, Д.Мягмарпүрэвт холбогдох адуу худалдах, худалдан авах гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд төлсөн 10 000 000 төгрөг, хүү 1 500 000 төгрөг, нийт 11 500 000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Иргэний хуулийн 243-р зүйлийн 243.1, 254 дүгээр зүйлийн 254.1, 281 дүгээр зүйлийн 281.1, 282 дугаар зүйлийн 282.3 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагын зарми хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн болно.
                                                                        ШҮҮГЧ        Г.АЛГИРМАА
2020 оны 02 дүгээр сарын 06-ны өдөр Пүрэв гариг
            09:00 цагаас
Х.Отгонбаярын нэхэмжлэлтэй Асманы булаг ХХК-д холбогдох Жирэмсэн болон хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмжийн дэвтэр, иргэний үнэмлэх, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ гаргуулах тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 105-р зүйлийн 105.1 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Х.Отгонбаярын нэхэмжлэлтэй Асманы булаг ХХК-д холбогдох Жирэмсэн болон хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмжийн дэвтэр, иргэний үнэмлэх, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ гаргуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 105-р зүйлийн 105.1 дэх хэсэгт зааснаар 2020 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн 09:00 цаг хүртэл  шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэсэн болно.                    
ШҮҮГЧ               Г.АЛГИРМАА
14:00 цагаас
Д.Золзаяагийн хүсэлттэй эцэг тогтоолгох тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.2.7 /
Шийдвэрлэсэн байдал: Д.Золзаяагийн хүсэлттэй эцэг тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.2.7 дахь хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг шийдвэрлэсэн болно.
ШҮҮГЧ               Г.АЛГИРМАА
14:30 цагаас
Ц.Тогтохбуянгийн  хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.2.6 дахь хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Ц.Тогтохбуянгийн хүсэлттэй, ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.2.6 дахь хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн болно.
ШҮҮГЧ               Г.АЛГИРМАА
15:00 цагаас
Д.Алтансүхийн  хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.2.6 дахь хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Д.Алтансүхийн хүсэлттэй, ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.2.6 дахь хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн болно.
                                                            ШҮҮГЧ               Г.АЛГИРМААшаблоны для dle 11.2

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ, ТОЙМ

Огноо Нэр
2020.03.25 тойм
2020.02.17 Шүүх хуралдааны тойм
2020.02.17 Шүүх хуралдааны тойм
2020.02.12 Шүүх хуралдааны тойм
2020.02.11 Шүүх хуралдааны тойм
2020.02.03-06 Шүүх хуралдааны тойм

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

ХАНДАЛТ

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?