Шүүх хуралдааны тойм

290

2020 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр Мягмар гариг
09:00 цагаас
Голомт банкны хүсэлттэй, Ш.Баттөгсийг эрэн сурвалжлуулах тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 155 дугаар зүйлийн 155.3 дахь хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Голомт банкны хүсэлттэй, Ш.Баттөгсийг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 155 дугаар зүйлийн 155.3 дахь хэсэгт зааснаар иргэний хэрэгт хариуцагчаар оролцвол зохих этгээд болох Ш.Баттөгсийг эрэн сурвалжилж шийдвэрлэсэн болно.
Даргалагч, шүүгч                     Г.АЛГИРМАА
            09:30 цагаас
Голомт банкны хүсэлттэй, С.Мөнхзулыг эрэн сурвалжлуулах тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 155 дугаар зүйлийн 155.3 дахь хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Голомт банкны хүсэлттэй, С.Мөнхзулыг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ татан авч шийдвэрлэсэн болно.
Даргалагч, шүүгч                     Г.АЛГИРМАА
10:00 цагаас
С.Пүрэвнарангийн хүсэлттэй баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: С.Пүрэвнаран хүсэлттэй баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, С.Пүрэвнарангийн хүсэлтийг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоож шийдвэрлэсэн болно.
                                                                        ШҮҮГЧ                Г.АЛГИРМАА
            10:30
Х.Отгонбаярын нэхэмжлэлтэй, Асманы булаг ХХК-д холбогдох хүүхдийн тэтгэмжийн дэвтэр, цалинтай эхийн дэвтэр гаргуулах тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Ч Х.Отгонбаярын нэхэмжлэлтэй, Асманы булаг ХХК-д холбогдох хүүхдийн тэтгэмжийн дэвтэр, цалинтай эхийн дэвтэр гаргуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, цалинтай ээжийн дэвтрийг хэрэгт хавсаргахаар, нотлох баримт гаргуулахаах хүсэлт шийдвэрлэж шийдвэрлэсэн болно.
                                                                        ШҮҮГЧ             Г.АЛГИРМАА
            11:00 цагаас
Ц.Нямсүрэнгийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Ц.Нямсүрэнгийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Ц.Нямсүрэнгийн хүсэлтийг хангаж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоож шийдвэрлэсэн болно.
                                                                        ШҮҮГЧ        Г.АЛГИРМАА
            11:30
О.Санзайжавын хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: О.Санзайжавын хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, О.Санзайжавын хүсэлтийг хангаж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоож шийдвэрлэсэн болно.
                                                                        ШҮҮГЧ      Г.АЛГИРМАА
14:00
Г.Чинбатын нэхэмжлэлтэй, Б.Мөнхзулд холбогдох гэрлэлт цуцлуулах тухай / Гэр бүлийн тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Г.Чинбатын нэхэмжлэлтэй, Б.Мөнхзулд холбогдох гэрлэлт цуцлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч авах хүсэлтийг хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэсэн болно.
                                                                        Шүүгч       Г.АЛГИРМАА


2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Пүрэв гариг
09:00 цагаас
А.Лхагвасүрэнгийн  хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: А.Лхагвасүрэнгийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, А.Лхагвасүрэнгийн хүсэлтийг хангаж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоож шийдвэрлэсэн болно.
                                                            ШҮҮГЧ               Д.НАРАНЦЭЦЭГ
09:30 цагаас
Д.Энхжаргалын хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Д.Энхжаргал хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Д.Энхжаргал хүсэлтийг хангаж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоож шийдвэрлэсэн болно.
                                                                        ШҮҮГЧ      Д.НАРАНЦЭЦЭГ
14:00 цагаас
Б.Дуламрагчаагийн нэхэмжлэлтэй, У.Ганхөлөгт холбогдох гэрлэлт цуцлуулах тухай / Гэр бүлийн тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Дуламрагчаагийн нэхэмжлэлтэй, У.Ганхөлөгт холбогдох гэрлэлт цуцлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, хариуцагчийн хүүхдийн санал асуулгахаар гаргасан хүсэлтийн хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэсэн болно.
                                                                        ШҮҮГЧ        Д.НАРАНЦЭЦЭГшаблоны для dle 11.2

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?