Шүүх хуралдааны тойм

183

2020 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр Мягмар гариг
09:00 цагаас
Б.Пүрэвгялын нэхэмжлэлтэй, Д.Мөнхтуяад холбогдох гэрлэлт цуцлуулах тухай / Гэр бүлийн тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Наранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, М.Гүржавт холбогдох гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, М.Гүржавт холбогдох Иргэний хэргийг Гэр бүлийн тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт зааснаар гэрлэлтийг цуцалж шийдвэрлэсэн болно.
Даргалагч, шүүгч                     Г.АЛГИРМАА

Ё.Жамъянсүрэнгийн хүсэлттэй баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Ё.Жамъянсүрэнгийн хүсэлттэй баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Ё.Жамъянсүрэнгийн хүсэлтийг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоож шийдвэрлэсэн болно.

Ч.Чимэддоржийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Ч.Чимэддоржийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Ч.Чимэддоржийн хүсэлтийг хангаж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоож шийдвэрлэсэн болно.

Л.Батхүүгийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Л.Батхүүгийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Л.Батхүүгийн хүсэлтийг хангаж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоож шийдвэрлэсэн болно.

Ч.Даваажавын хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай / Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Ч.Даваажавын хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Ч.Даваажавын хүсэлтийг хангаж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135-р зүйлийн 135.1 дэх хэсэгт зааснаар баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоож шийдвэрлэсэн болно.

Д.Бат-оршихын нэхэмжлэлтэй, Б.Нарангэрэлд холбогдох гэрлэлт цуцлуулах тухай / Гэр бүлийн тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт зааснаар /
Шийдвэрлэсэн байдал: Д.Бат-Оршихын нэхэмжлэлтэй, Б.Нарангэрэлд холбогдох гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Б.Нарангэрэлд холбогдох Иргэний хэргийг Гэр бүлийн тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт зааснаар гэрлэлтийг цуцалж шийдвэрлэсэн болно.
шаблоны для dle 11.2

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?