МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Шүүх хуралдааны зар

2020 оны 01 дүгээр сарын 20-24-ний өдрийн шүүх хуралдааны зар  

“Шүүхийн албан хэрэг хөтлөлт” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/1351 дугаартай “Хяналт-шинжилгээ хийсэн ажлын зөвлөмж хүргүүлэх тухай” албан

ХАСХОМэдүүлэг гаргагчдад сургалт зохион байгууллаа

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасны

Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм  

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөд зориулсан сургалт зохион байгууллаа.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 120 дугаар тогтоолоор 2020 оны шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн нэрсийн нэгдсэн

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК