: 70522144 : dornogovi_tg@shuukh.mn

ШИНЖИЛГЭЭГ ШИНЖЭЭЧЭЭР ХИЙЛГЭЭГҮЙ, МӨРДӨГЧ МАГАДАЛГАА ГАРГАСАН БОЛ ТҮҮНИЙ ТУСГАЙ МЭДЛЭГИЙГ НОТОЛСОН БАРИМТЫГ ХЭРЭГТ ХАВСАРГАХ ШААРДЛАГАТАЙ


Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.01.04-ний өдрийн магадлал №01
Шүүхийн процессын тойм №20
Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон

САНАМЖ: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.
 
А.А нь тээврийн хэрэгсэл жолоодон явах үедээ авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчсөний улмаас хүний амь нас хохирсон гэмт хэрэгт  холбогдсон байна.
Хэрэгт зам тээврийн осол гарсан шалтгаан нөхцөлийг тогтоохдоо мөрдөгчийн магадалгаа гаргасан бөгөөд үүнийг анхан шатны шүүх ойлгомжгүй, эргэлзээтэй, бүрэн тодорхойлж чадаагүй, мөн прокурор яллах дүгнэлтдээ яллагдагч А.А-г Замын хөдөлгөөний дүрмийн ямар заалтыг зөрчсөний улмаас яллаж байгааг тодорхойлж бичээгүй  гэж дүгнэн хэргийг прокурорт буцааж, шийдвэрлэжээ.
Прокурор энэ шийдвэрийг эс зөвшөөрч “яллагдагч А.А-ийн үйлдлийг тусгай мэдлэг шаардсан шинжээчээр дүгнэлт гаргуулах нөхцөл байдал тогтоогдоогүй, мөрдөгчийн магадалгааг гэрч, яллагдагчийн мэдүүлэг давхар нотолж байгаа, магадалгааг гаргасан мөрдөгч нь өөрөө мөрдөн байцаах тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч цолтой хүн учир энэ нөхцөл байдлыг болон замын хөдөлгөөний дүрмийн зөрчигдсөн заалтыг гэм буруугийн шүүх хуралдаанаар тодорхойлон дүгнэж, дүгнэлт гаргах боломжтой” гэж давж заалдах шатны шүүхэд эсэргүүцэл бичсэн.
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаар мөрдөгч шинжилгээг шинжээч томилж хийлгэх шаардлагагүй, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж тогтоох боломжтой, эсхүл өөрийн эзэмшсэн тусгай мэдлэгийн хүрээнд тогтоох боломжтой гэж үзвэл магадалгаа гаргаж болно.
Харин шүүхээс мөрдөгчийн тусгай мэдлэг эзэмшсэнийг нотолсон баримтад үндэслэн мөрдөгчөөс гаргасан магадалгаа нь хэргийн бодит байдлыг бүрэн гүйцэд тодруулж, тогтоосон эсэх, шинжилгээ хийлгэх журамд нийцсэн эсэхийг үнэлж, дүгнэнэ.   
Мөн авто тээврийн хэрэгслийн жолооч хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний ямар актыг хэрхэн, яаж зөрчсөн нь тухайн гэмт хэргийн шинжийг илэрхийлдэг тул прокуророос энэ талаар яллах дүгнэлтдээ тодорхой, бүрэн тусгах нь хуульд нийцэх юм.
Иймд давж заалдах шатны шүүх хэргийг хянаад мөрдөгчийн магадалгаа хуулийн дагуу авагдсан эсэх нь эргэлзээтэй, мөрдөгч өөрийн эзэмшсэн тусгай мэдлэгийн хүрээнд магадалгааг гаргасныг нотолсон баримтгүй, прокуророос яллах дүгнэлтдээ гэмт хэргийн шинжийг бүрэн гүйцэд тусгаагүй нь тус тус хэрэг хянан шийдвэрлэх журамд нийцээгүй гэж дүгнэн прокурорын эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгож, шүүгчийн захирамжийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн болно.
 
Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос: https://shuukh.mn/single_case/16194?daterange=2023-01-01%20-%202023-03-06&id=2&court_cat=2&bb=1

Тоймыг бэлтгэсэн: Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Н.Болормаа
шаблоны для dle 11.2

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ХОЛБООСPdf download