: 70522144 : dornogovi_tg@shuukh.mn

ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧ ОРШИН СУУГАА ГАЗРЫНХАА ХАЯГИЙГ ӨӨРЧИЛСӨН БОЛ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИД ДАРУЙ МЭДЭГДЭХ ҮҮРЭГТЭЙ


Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.01.18-ны өдрийн магадлал №202/МА202З/00003
Шүүхийн процессын тойм №17
Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.”

Төлбөр төлөгч  Д нь төлбөрт хураагдсан үл хөдлөх эд хөрөнгөд шинжээчээс үнэлгээ тогтоохдоо зах зээлийн үнээс доогуур үнэлсэн гэж үзэн  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад холбогдуулан уг үнэлгээг хүчингүй болгуулахаар  нэхэмжлэл гаргажээ.
Анхан шатны шүүх төлбөр төлөгч Д-г үнэлгээтэй холбоотой гомдол гаргах хугацааг хэтрүүлсэн, эд хөрөнгийн үнэлгээг зах зээлийн үнээс доогуур үнэлсэн болохыг нотлоогүй гэсэн үндэслэлээр  нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэснийг Д эс зөвшөөрч давж заалдсан гомдол гаргажээ.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд зааснаар шийдвэр гүйцэтгэгч хөрөнгийн үнэлгээ тогтоосон шинжээчийн дүгнэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор талуудад мэдэгдэж, дүгнэлтийг танилцуулж санал хүсэлтийг авч, тэмдэглэл хөтлөх, төлбөр төлөгч болон төлбөр авагч нь энэхүү үнэлгээтэй холбоотой гомдлоо  ийнхүү мэдэгдсэн өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор шүүхэд гаргаж болдог журамтай.
Шийдвэр гүйцэтгэгч нь хөрөнгийн үнэлгээ тогтоосон шинжээчийн дүгнэлтийг  мэдэгдэж, танилцуулахдаа төлбөр төлөгч оршин суугаа хаягтаа байхгүй байснаас түүний хүсэж зөвшөөрснөөр өөр этгээдээр дамжуулан хүргүүлсэн байна.
Давж заалдах шатны шүүхээс төлбөр төлөгч Д-г  хуульд заасны дагуу оршин суугаа газрын хаягийг өөрчилсөн бол шийдвэр гүйцэтгэгчид даруй мэдэгдэх үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс тэрээр хуульд заасан хугацаанд өөрөө биечлэн танилцаж чадаагүй хугацаа хэтрүүлсэн гэж үзэж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж,  гомдлыг хангахгүй орхиж шийдвэрлэжээ.

Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос: https://shuukh.mn/single_case/25685?daterange=2023-01-01%20-%202023-03-03&id=2&court_cat=1&bb=1

Тоймыг бэлтгэсэн: Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Н.Батчимэг
шаблоны для dle 11.2

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ХОЛБООСPdf download