“Авлигатай тэмцэх газар”, “АТГ-Олон нийтийн төв” фейсбүүк, пэйж хуудсанд нэгдэхийг уриалж байна

37

“Авлигатай тэмцэх газар”, “АТГ-Олон нийтийн төв” фейсбүүк, пэйж хуудсанд нэгдэхийг уриалж байна
Олон нийтийн сүлжээг ашиглан авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах зорилготой “Авлигатай тэмцэх газар” пэйж хуудас болон авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, авлигыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэх, ёс зүйг дээшлүүлэх, байгууллагын соёлыг тогтоох зорилготой “АТГ-Олон нийтийн төв” фейсбүүк пэйж хуудсанд бүх шатны шүүхийн тамгын газрууд болон төрийн албан хаагчдыг нэгдэхийг уриалж байна.
шаблоны для dle 11.2

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК