Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

43

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын даргын 2021.05.18-ны өдрийн А/26 дугаар “Аян зарлах тухай” тушаалд заасны дагуу 2021.06.24-ний өдөр Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Я.Эрдэнэ-Уянга “ Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам” сэдвээр шүүхийн захиргааны ажилтнуудыг хамруулан халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлан цахимаар дотоод сургалтыг зохион байгууллаа.Сургалтын үр дүнг сайжруулах зорилгоор тус сургалтын сэдвийн хүрээнд тестээр шалгалт авлаа.


шаблоны для dle 11.2

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?