: 70522144 : dornogovi_tg@shuukh.mn

Шүүх дотроо хүүхдийн тусгай өрөөтэй боллоо.


Шүүх дотроо хүүхдийн тусгай өрөөтэй боллоо.
Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газар нь Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс баталсан “Шүүхэд хүүхдийн тусгай өрөө ажиллуулах” журмын дагуу дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан шүүхэд хэлэлцэгдэж буй хэрэг, маргаанд насанд хүрээгүй хүүхэд тусгаарлан оролцуулах хуульд заасан эрхийг хангахад зориулан тусгайлан тохижуулсан хүүхдийн өрөөг ажиллуулж байна.
Хүүхдийн өрөөг тэдний насны онцлогт тохирсон тавилгаар тохижуулж, техник, тоног төхөөрөмжөөр ханган шүүх хуралдааны танхимтай дотоод сүлжээгээр холбож, эрүүл ахуй, ариун цэврийн, барилга байгууламжийн болон бусад зохих шаардлага стандартыг хангасан өрөөтэй болсон юм. Тусгай өрөөтэй болсноор насанд хүрээгүй хүүхдэд сэтгэл санаанд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөх зэрэг гарч болзошгүй эрсдэлээс хамгаалахад оршино.

шаблоны для dle 11.2

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ХОЛБООСPdf download