“Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн танилцуулга” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

32

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын даргын тушаалаар батлагдсан дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд заасны дагуу Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль 2020.12.01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбогдуулан 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч О.Азжаргал тухайн хуулийг шүүхийн захиргааны ажилчдад танилцуулах зорилгоор “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн танилцуулга” сэдэвт дотоод сургалтыг Ковид-19 цар тахлын үед олон нийтийг хамарсан хурал, цуглаан, сургалтыг зохион байгуулахгүй гэсэн Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу дотооддоо Zoom программ ашиглан онлайнаар зохион байгууллаа.
Шүүхийн захиргааны ажилчдыг өөрсдийнх нь өрөөнөөс сургалтад оролцуулж байгаа нь халдвар тархах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч зохион байгуулж байгаагаараа онцлогтой сургалт боллоо.


шаблоны для dle 11.2