Коронавирусын халдварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

83

Монгол Улсад 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар Коронавирусын халдвар /COVID-19/ эхний шинжилгээгээр бүртгэгдсэнтэй холбогдуулан Улсын онцгой комиссоос гарсан шийдвэр болон аймгийн онцгой комиссоос гарсан шийдвэрүүдийн дагуу Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар нь шүүхийн байрны бүх өрөө, тасалгаанд халдвар ариутгалын байдлыг хангах зорилгоор “Ариутгахуй шанд” ХХК-тай хамтран ажиллаж ариутгалын ажлыг 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр , шавьжгүйтлийн ажлыг 2020 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр хийлгэж шүүгч, ажилтны аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан ба халдвар ариутгалын байдлыг хангах зорилгоор дахин 2020 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр “Шанд ариутгал” ХХК-р ариутгалыг хийлгэж шүүгч, ажилтны аюулгүй байдлыг хангахаас гадна шүүхээр үйлчлүүлэхээр ирсэн иргэдийн ч аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна.
Мөн гар ариутгагчаар гарыг нь ариутгуулж, халуун хэмжигчээр халууныг хэмжиж, маскыг тогтвол зүүж хэвшсэн бөгөөд шүүхээр үйлчлүүлэхээр ирсэн иргэддээ шаардлага тавин маск зүүлгэж, гарыг нь ариутгуулж халдвараас урьдчилан сэргийлж байна.шаблоны для dle 11.2