“Иргэний эрх зүйн бодлого бодох аргачлал ба тохиолдол шинжлэн судлах нь” сэдэвт дотоод сургалтыг тамгын газрын ажилтнуудад зохион байгууллаа.

55

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын даргын тушаалаар батлагдсан дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, шүүгч Н.Батчимэг “Иргэний эрх зүйн бодлого бодох аргачлал ба тохиолдол шинжлэн судлах нь” сэдэвт дотоод сургалтыг тамгын газрын ажилтнуудад зохион байгууллаа.
Тус сургалтаар бодлого бодох аргачлал болон эрх зүйн дүгнэлт хэрхэн хийх талаар, тохиолдол дээр баг болон ажиллаж эрх зүйн дүгнэлтийг гаргаж харилцан ярилцлаа.