Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Д.Цогтсайхан, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн тамгын газрын дарга С.Билгүүн нар Дорноговь аймгийн шүүхэд ажиллалаа.

52

     Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Д.Цогтсайхан, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн тамгын газрын дарга С.Билгүүн нар Дорноговь аймгийн шүүхэд ажиллалаа.
     Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Д.Цогтсайхан болон Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн тамгын газрын дарга С.Билгүүн нар Дорноговь аймгийн Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаатай танилцаж шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн үйл ажиллагаа болон хийгдэж буй ажлын талаар танилцуулж шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилчдын санал, хүсэлтийг сонслоо.
     Мөн энэ үеэр Дорноговь аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Д.Адъяасүрэнд төрийн албаны зөвлөлийн “Тэргүүний ажилтан тэмдэг”-ийг гардуулан өгсөн юм.