Дорноговь аймгийн Анхан болон Давж заалдах шатны шүүхүүдийн 5-р сарыг хүртэлх шүүн таслах ажиллагааны мэдээг танилцуулж байна.

29

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2019.12.20-ноос 2020 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар нийт 29 эрүүгийн хэрэг, 19 иргэний хэрэг, 8 зөрчлийн хэрэг хүлээн авч 28 эрүүгийн хэрэг, 19 иргэний хэрэг, 8 зөрчлийн хэргийг  хянан шийдвэрлэсэн байна.Дорноговь аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх:
Дорноговь аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь 2019.12.20-ноос 2020 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 76 хэрэг хүлээн авч 50 хэргийг шийдвэрлэсэн бөгөөд хүлээн авсан хэргээс 9 хэргийг прокурорт буцаасан байна.
Зөрчлийн 93 хэрэг хүлээн авч 93 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн.
Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх:
Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх нь 2019.12.20-ноос 2020 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар оны эхний үлдэгдэл 7 хэрэг, нэхэмжлэл байгаа бөгөөд үүн дээр шийдвэрлэвэл зохих 14 хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авснаас 5 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, 9 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.
Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх: 
Тус шүүх нь 2019.12.20-ноос 2020 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн нийт 290 хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авснаас 45 нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзаж, нийт 218 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.
Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх 
Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны 4-р сарыг хүртэлх мэдээ
Эвлэрүүлэн зуучлалд 2019.12.20-ноос 2020 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 302 өргөдөл хүлээн авснаас, 13 өргөдлийг татгалзаж, 254 өргөдлийг шийдвэрлэсэн. Үүнээс 218 өргөдөл эвлэрлэл амжилттай, 36 өргөдөл эвлэрэл амжилтгүй шийдвэрлэсэн ба үлдэгдэл 35 өргөдөлтэй байна.

шаблоны для dle 11.2

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ, ТОЙМ

Огноо Нэр
2020.04.13 Шүүх хуралдааны тойм
2020.04.08 Тойм
2020.03.25 тойм
2020.02.17 Шүүх хуралдааны тойм
2020.02.17 Шүүх хуралдааны тойм
2020.02.12 Шүүх хуралдааны тойм

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

ХАНДАЛТ

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?