Ерөнхий шүүгч Хасбаатарын ГАНБОЛД

2001.10 Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн шүүхийн бичиг хүргэгч

2002.03 Говьсүмбэр аймгийн Шүүхийн тамгын газрын дарга

2005.08 Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шүүгч

2010.07 Дорноговь аймгийн Сум дундын 1-р шүүхийн ерөнхий шүүгч

2013.12 Сум дундын 8-р шүүхийн шүүгч

2014.05 Сум дундын 8-р шүүхийн ерөнхий шүүгч

 

2015.07.01 Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шүүгч Данзангийн АДЪЯАСҮРЭН

1984.07.13 Дорноговь аймгийн Прокурорын газар бичээч

1992.06.20 Дорноговь аймгийн шүүхэд нарийн бичгийн дарга

1992.09.01 Сум дундын 1-р шүүхийн шүүгч

2014.12.19 Сум дундын 8-р шүүхийн шүүгч

2015.07.01 Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шүүгч Нямдоржын АДЪЯА

1983.07.25 Баянхонгор аймгийн прокурорын газар хэсгийн прокурор

1985.11.01 Өвөрхангай аймгийн прокурорын газар хэсгийн прокурор

1987.06.16 Хэнтий аймгийн шүүхийн хэсгийн шүүгч

2000.02.03 Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 2-р шүүхийн шүүгч

2013.12.19 Сум дундын 8-р шүүхийн шүүгч

2015.07.01 Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ерөнхий шүүгчийн туслах Юра НЯМСҮРЭН

2005.11.18 Багануур дүүрэг дэхь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны шийдвэр гүйцэтгэгч

2009.05.18 Дорноговь аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүхийн шүүгчийн туслах

2013.12.18 Сум дундын 8 дугаар шүүхийн шүүгчийн туслах

2015.07.01 Дорноговь аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шүүгчийн туслах Эрхэмбаатарын АРИУНТУЯА

2004.10.02 Сайншанд сумын 4-р багийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан

2005.02.10 Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Засаг даргын тамгын газарт хуулийн зөвлөх

2006.09.10 Айраг сумын ЗДТГазрын дарга

2009.10.02 Дорноговь аймгийн Аудитын газарт хуулийн зөвлөх

2014.02.06 Сум дундын 8-р шүүх шүүгчийн туслах

2015.07.01 Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шүүгчийн туслах Сэргэлэнгийн ШИНЭБАЯР

2011.11.15 Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын ЗДТГ-ын Хууль зүйн мэргэжилтэн

2014.01.02 Дорноговь аймгийн ЗДТГ Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэст Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

2014.02.06 Сум дундын 8 дугаар шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн туслах

2015.07.01 Дорноговь аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах

 

???????????